Yeni bir gün doğuyor

Hayatında ilk ve son kez gelen bir gün

Yeni bir gün

yeni bir sabah

güneş yeniden doğuyor

bolluk ile

aşk ve umut

Kalkmak

Yeni bir fırsat verir

Önceki nasıl geçerse geçsin

yeni bir gün başlangıçtır

Allah’ın adını al

Ve ona emir ver

öyle bir şey yapmak için

mahkemede gurur duyabilirsiniz

Allah’ımızın huzurunda vicdanınız

bu saatten sonra

yapacağım şey dua etmek

Bizim namaz halimizi görüyor.

bizi görüyor

bunu söyleyemeyiz

geri dönüş yok

Güneş doğmadan önce doğan şey

Her zaman bismillah diyeceğiz

Umutla yeni bir güne

bu saatten itibaren

Onlar söylüyor

Kader emeğe aşıktır

yapmaya çalışacağım

Ve kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı

ama kazanacağım çok şey var

bizde bile birşeyler var

gözlerdeki aşk

O bakış

Bu koku

O duygu

yazdıklarım bana veriyor

Manevi olarak dayanma gücü

Önceliklerinizi sıfırlama zamanı

Ve devam et

Karanlık olan yerde şimdi ışık var

Yeni bir gün

Zaman geldi

Dua ediyorum

Allah’ım

Bizi kötülüklerden koru

--

--

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Raja Muhammad Mustansar Javaid

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous