Sevmek Bir Kalbi Yuva Bilmektir

Uzunca bir süre düşündükten sonra anladım ki sevmek, “sahip çıkmaktır” kimsesiz dolaşan bi kalbi alıp büyütmektir onunla büyümektir.

Güzel sevmek nedir, bilen var mı?
derler Her can kendi ağlısıyla sever
derler, Sevmek; bir kalbi yuva bilmektir
ben ki senin kalbini yuva bildim.
Ve ben onun kalbinde küçük bir dünya olurşturdum..
Dünyanın en güzel sahiplenişi,
Nerde olursan ol
sen benim yuvamsın,
Omzun benim evim
Herşeyimsin
Sen benim dünyamsın
sığındığım tek limansın
Nefesimsin
Sevdiğimsin
ben sana aitim,
ruhum senindir,
elin elimde olacak
yuvanım ben senin.
Ben seni bir günlük değil,
Ömürlük seviyorum hayatımın anlamı
İyikide sevmişim
Ben sana hep bakarım birtanem
Ne olursa olsun
Emanetin Sahibine Emanetimsin
ya sen bana geleceksin
yada ben sana gelecegim
gelme desen bile gelirim sana

İngilizce versiyonu şiir

--

--

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Raja Muhammad Mustansar Javaid

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous