Kokudan Karaktere

Bir kişinin iyi karakteri, eylemleri ve ahlakıyla tanımlanabilir. Bu güzel ahlâk güzel kokulu olur, sonra bu ahlâk kokusu dünyanın dört bir yanındaki insanların kalbini fetheder.

Giysileri parfümle koklamak çok da önemli değil,

Karakteri koklamak çok daha iyi.

Karakter kokusu çok güçlüdür.

Kokusu çok uzaklardan hissedilebilir.

Şimdi çiçeklere bak,

çiçekler konuşamaz,

Ama kokularından tanınabilirler.

Her çiçeğin kendine has kokusu olduğu gibi

Ve nerede açıksa,

Kokusu bize hava yoluyla ulaşır.

Ve iletirler

Kokularıyla gönüllere mesajı.

Hayırların kokusu,

İyi düşünceler,

İyi karakter,

İyi amel ve güzel ahlâk başkalarına ulaşır.

İyi karakterin anlamı budur.

Hayat çiçekler kadar güzel olsun

Sürer

Bu çiçeklerin kokusunu karakterimizle doldurun

Çiçeklerin bir kişinin kişiliği üzerinde derin bir etkisi vardır.

Ama dediğim gibi burada sadece hatırla

İnsanın karakteri çiçeğe benzer

Bir kez dal tarafından kırılırsa,

Yeniden takılamaz.

Çiçek dalda bağlı kaldığı sürece,

Rengini ve kokusunu korur,

Güzelliğini ve çekiciliğini artıran,

Ama daldan ayrıldığında,

Rengini ve kokusunu kaybeder.

Çiçeğin bu örneği de aynı,

Kişiliğimizin bir örneği olarak

İyi karakterin kokusu sonsuza kadar sürmez

Bu koku sürece kadar sürer

Hastalıklardan kaçınırız

Kibir, kibir ve kibir gibi.

Yazılardan güzel sözler çıkana kadar

Ve eylemlere ve karakterlere dahil edilir,

O zaman ne biz kendimiz değişmeyeceğiz

Ne de dünya değişecek.

Karakterimizi temizleyene kadar,

Tüm iddialarımız yanlıştır.

insanları kandırabiliriz

Giysilerimize bulaşan parfüm kokusuyla,

Ama karakterimiz güzel kokana kadar,

Alemlerin Rabbi bizden razı olmayacak.

O halde sağlığımızdan çok karakterimizi koruyun.

Kendimizden çok etkileniyoruz,

Hayatın her yerinde gülümsemeler göreceğiz.

Hayat bizi her yerde gülümserken görecek

Son düşünceler:

İnsanların arasında dolaşıp içimizden sızmaktan daha güzel olan şey, güzel karakterimizin kokusudur. Bazı insanlar karakterimizin kokusunu yok etmeye çalışsalar başaramazlar, onu da kazanıp çamur koyar ve rüzgarın hareketiyle o koku yine uzaklara ulaşır.

Allah bizleri bu hastalıklardan korusun ve bizleri daima rahmetinin gölgesinde tutsun. Amin

ingilizce version

--

--

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Raja Muhammad Mustansar Javaid

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous