Her şey seninle güzel

Aşk duygusu, her gün için çok minnettar hissettiğim bir şey.

Photo by Scott Broome on Unsplash

Güzellik içsel bir özelliktir.

Güzellik ortaya çıkar çıkmaz,

vücudundan akmaya başlar,

senin zihninden

olan her şeyden

sen yapılmışsın

İç güzelliğiniz yanınızdaysa,

Her şey güzel.

sakin ve güvenli

seninle olduğumda.

Gerçekten en güçlüyü buldum

en mutlu aşk

Düştüğüm yere oh çok derinden aşık oldum

daha uzun yaşamak isterdim

Ve seninle hayatı daha çok besle

--

--

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Raja Muhammad Mustansar Javaid

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous