Birini Çok Sevdiğimde

Benim küçük kalbim gökyüzü kadar derin

birini çok sevdiğimde

anlasılması çok kolay oluyo

Onun için de dua ediyorum hep

Kalbimin attığı kadar duâ/larımdasın

yapamayacağım şey yok

çünkü; Benim küçük kalbim gökyüzü kadar derin

sõylemek onun bir parçasını teslim etmek gibi gelir bana

--

--

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Raja Muhammad Mustansar Javaid

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous