Birbirimizi Ne Kadar Sevdiğimizi İtiraf Edelim

Bunda hiç şüphe yok

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Bunu bugün anlatalım,

Bunda hiç şüphe yok

Biliyorsun

Biliyorum

İkimizin de birbirimizi hissetmemiz gerektiğini

Biz birbirimizi ezbere biliyoruz

birlikte çok zaman geçirdik

Fakat

daha çok zevk almak isterdim

Ve

Biliyorum

Hiç şüphe yok ki

sen de istiyorsun

Bugün itiraf edelim

Birbirimizi ne kadar çok seviyoruz

sadece birbirimize ihtiyacımız var

sana söyleyemem

benim için ne kadar önemli

Aşk kesinlikle hissedilir

Ve

çok şanslıyız

Bu çok güzel bir duygu

böyle sağlıklı bir ilişki içinde olmak

--

--

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Raja Muhammad Mustansar Javaid

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous