Bilemiyorum

Turkish Poem

uzun zaman sonra,

ilk defa türkçe yazıyorum

Canım yanıyor ama nasıl yazıya döksem bilemiyorum

ben bile biraz türkçe biliyorum

bekle ve oku

ama neden bekle

hiçbir şey bilmiyorum

Ama Git diyemiyorum

seninle konuşmak istiyorum

Ama sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum

seni sevdim

Yargılanmadan nasıl açılır bilmiyorum

Aklım daireler çizip durduğunda

ve kalbim atışları atladığında nasıl rahatlayacağımı bilmiyorum

seni tüm kalbimle koşulsuz olarak sevdiğimi

Hiç söylemememe rağmen, nedenini bilmiyorum

Yıllar önce Ve eğer bilmiyorsan, şimdi biliyorsun

hastayım sana ,

tapıyorum

sevdim ve ben öyle sevdimki

Nasıl Oldu da Bilemedim

Belki Sen Rebbimin Bana Bir Lütfüsün?

Bilemiyorum Seni bu kadar çok neden sevdim

Seni tüm kalbimle seviyorum ve her şeyin asla olmayacağını biliyorum

Koşulsuz değiştir

seni aklın alabilirdi belki ama

yüreğin almadı işte öyle sevdim

Yalnız benim gözüm senin için yollarda

Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan

Aşk mıdır bu bilemiyorum

Sevdim ama diyemiyorum

Neden seni sevdiğimi söyleyemedim?

Bilemiyorum

Sanki sensiz yaşamıyorum

Sensiz olamıyorum

Bir meçhul âleme giderken dünya belki bir gerçeğiz belki de rüya, seni buldum ya seni buldum ya olsan da hem gerçek hem rüya, aşk mıdır bu bilemiyorum sevdim ama diyemiyorum sanki sensiz yaşamıyorum sensiz olamıyorum

English Translation:

After a long time,
I am writing in Turkish for the first time.
It hurts but I don't know how to put it in writing
I even know a little Turkish
wait and read
but why wait
I do not know anything
But I can't say go
I want to talk to you
But I don't know how to tell you
I liked you
I don't know how to open without being judged
When my mind keeps running in circles
And I don't know how to relax when my heart skips beat
I love you unconditionally with all my heart
Even though I never said it, I don't know why
Years ago And if you didn't know, now you know
I'm sick of you
i adore
i loved it and i loved it so much
I Didn't Know How
Maybe You Are My Lord's Blessing To Me?
I don't know why I loved you so much
I love you with all my heart and I know that everything will never happen
Change unconditionally
you might have thought of you but
your heart didn't take it, that's how I loved it
Only my eyes are on the road for you
How beautiful it is to love you from such a distance
I don't know if this is love
I like it but I can't say
Why couldn't I say I love you?
I do not know
It's like I don't live without you
I can not be without you

--

--

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Raja Muhammad Mustansar Javaid

Writer | network engineer | Traveler | Biker | Polyglot. I’m so deep even the ocean gets jealous